fbpx

Thông tin chính thức về dự án Ivory villas…

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 208/CV-ARH ngày 15/10/2020 của Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình về việc đề nghị thông báo nhà ở hình thành trong tương lai của dự án đủ điều kiện kinh doanh dưới hình thức bán, cho thuê mua. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và các văn bản liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.   Thông tin dự án

 • Tên dự án: Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn.
 • Chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình
 • Diện tích đất thực hiện dự án: 659.702,2m2.
 • Loại, cấp công trình: Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật cấp 3.
 • Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng mới với các khu ở, giải trí, dịch vụ chất lượng cao, hiện đại, đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

2.   Hồ sơ pháp lý dự án

 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
 • Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình thuê đất xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 6668336 do UBND tỉnh cấp ngày 14/4/2011.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 100 lô đất (có danh sách gửi

kèm).

 • Hồ sơ, thủ tục về quy hoạch xây dựng.
 • Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết

định số 2441/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh.

 • Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh.
  • Trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng.
 • Công văn số 1592/SXD-QHKT ngày 01/9/2016 của Sở Xây dựng, thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án.
 • Văn bản số 58/SXD-QHKT ngày 12/01/2017 của Sở Xây dựng, thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (giai đoạn I) dự án.
 • Văn bản số 2420/SXD-PTĐT&HTKT ngày 17/11/2017 của Sở Xây dựng, thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (giai đoạn II) dự án.
 • Văn bản số 7125/TCĐB-ATGT ngày 15/12/2016 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, về việc chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối vào Quốc lộ 6 tại Km50+35(T) tỉnh Hòa Bình.
  • Về Phòng cháy chữa cháy và Đánh giá tác động môi trường.
 • Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 359/TD-PCCC ngày 23/8/2016 của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN- Công an tỉnh Hòa Bình.
 • Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
  • Về giấy phép xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng số 94/GPXD ngày 03/11/2017, cấp cho chủ đầu tư được xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn I của dự án, bao gồm: Nhà đón tiếp, nhà điều hành, tuyến đường số 1 và số 5, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc.
 • Giấy phép xây dựng số 112/GPXD ngày 15/12/2017, cho phép chủ đầu tư được thi công xây dựng 84 căn nhà biệt thự thuộc giai đoạn I của dự án.
 • Giấy phép xây dựng số 07/GPXD ngày 18/01/2018, cho phép chủ đầu tư tiến hành xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II của dự án gồm có Trung tâm thương mại – Ngân hàng, Nhà y tế, Biệt thự, đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống điện.
  • Công tác nghiệm thu xây dựng.
 • Công tác nghiệm thu được thực hiện theo quy định và kết quả kiểm tra tại Báo cáo số 106/BC-TTKĐ ngày 02/10/2020 của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng tại Công văn số 3224/TB-SXD ngày 08/10/2020 của Sở Xây dựng Hòa Bình.
 • Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai
 • Theo nội dung Văn bản số 178/2018/CV-ARH ngày 15/10/2020 của Công ty Cổ phần Archi ReenCo Hòa Bình, hiện nay dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn không thế chấp các nhà ở trên và cũng chưa ký kết hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
 • Dự án đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất và dự án không bị kê biên tài sản để thi hành án.
 • Hạ tầng kỹ thuật tương ứng với các lô đất biệt thự được chủ đầu tư thi công xây dựng cơ bản hoàn thành, Công tác nghiệm thu được thực hiện và Sở  Xây dựng đã có thông báo kết quả kiểm tra tại Văn bản số 3224/TB-SXD ngày 08/10/2020.

3.   Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, toàn bộ 100 căn biệt thự thuộc giai đoạn II của dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn đủ điều kiện đưa vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (Có danh sách chi tiết gửi kèm). Tuy nhiên trước khi bán đề nghị Chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

 1. Hoàn thiện thủ tục bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đồng thời gửi Hợp đồng bảo lãnh về Sở Xây dựng để kiểm tra, theo dõi.
 2. Thực hiện việc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
 3. Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình căn cứ Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 công khai thông tin dự án nhà ở.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng để quý Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: Như trên;Đăng tải trên Website của Sở;Giám đốc, các PGĐ Sở;Lưu: VT, QLN&TTBĐS (H) KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC         Quách Cao Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *